Integritetspolicy.

Secure Vending Sweden AB (556778-8194) äger och driver varuautomater med ålderskontroll för försäljning av receptfria läkemedel.
Vid försäljning behandlas personuppgifter och faller därför under dataskyddsförordningen.
Fullgörande av rättslig förpliktelse för samtliga personuppgifter vid försäljning är bokföringslagen och Lag 2009:730 om handel med vissa receptfria läkemedel.

Tjänsten behandlar följande information vid varje köp:
- Personnummer
- Namn (cardholder name)
- De fyra sista siffrorna i kortnummret
- Datum
- Automatnummer
- Sålda varor
- Försäljningspris
Dessa samlas in automatiskt vid varje köp. Vissa uppgifter (kvittoinformation) sparas i upp till 7 år efter genomfört köp.

Ändamålen med behandlingen av uppgifterna är att:
- Göra en ålderskontroll av köparen (Personnummer, namn)
- Genomföra ett kortköp (Krypterat kortnummer, belopp)
- Spara kvittoinformation (Namn, del av kortnummer samt kvittoinformation)

Tjänsten innefattar inget automatiserat beslutsfattande eller s.k. profilering.
Den personuppgiftsansvariga kan kontaktas för frågor runt rättelser, borttag, begränsingar, utdrag m.m. vänligen skicka epost till bjorn.preutz@SecureVending.se
Som registrerad i systemet har du rätt att inge klagomål, detta görs till personuppgiftsansvariges kontaktperson eller till integritetsskyddsmyndigheten.